A.2) Uporaba ekosistemskih storitev v procesih upravljanja in odločanja

V zadnjem desetletju je bilo v znanstveni literaturi veliko debat o vlogi ekosistemskih storitev v procesih odločanja, ki se nanašajo na upravljanje z okoljem in teritorialni razvoj. Strokovnjaki se strinjajo, da lahko pristop ekosistemskih storitev pomaga posameznikom in institucijam pri prepoznavanju vrednosti narave in, posledično, pri pridobivanju več informacij za boljše investiranje v ohranjanje narave in hkrati ohranjanje človeške blaginje.

I.4) Instrumenti za implementacijo ekosistemskih storitev

Pri sodelovanju v ali vodenju procesa upravljanja ali odločanja je potrebno imeti osnovne informacije o tem, zakaj so ekosistemske storitve ključni element v državnih politikah in lokalnih strategijah, ki zadevajo upravljanje z okoljem in teritorialni razvoj.

I.3 ) Več informacij o kazalnikih ekosistemskih storitev projekta AlpES

V tem modulu bo predstavljen princip kazalnikov projekta AlpES, ki se bo osredotočil na metapodatke, vire in izračune. Najprej moramo razložiti razloge za njihov izbor in nato način kako so ustvarjeni in izračunani. Cilj tega članka je ponuditi jasen vpogled v najpomembnejše AlpES-ovo orodje za ocenjevanje, torej je potrebno razložiti proces od vira podatka do končnih algoritmov. Spodnje besedilo je organizirano v kratke odstavke, ki se nanašajo na vsak korak s povezavami k zunanjimi dokumenti (npr. seznam virov podatkov).

I.2) Metode in orodja za kartiranje in ocenjevanje

Definicija kartiranja in ocenjevanja je zelo odvisna od ciljev, ki jih podpirajo in ki spodbujajo razvoj sistema ekosistemskih storitev. Ti so različni med državami projektnih partnerjev, saj nekateri koncepti še posebej ciljajo na denarno ovrednotenje, medtem ko drugi ciljajo na oceno ekosistemov, ki naj bi bili analizirani za različne namene.