B.3) Kaj je kartiranje in ocenjevanje ekosistemskih storitev?

Kartiranje ekosistemskih storitev je ustvarjanje kartografske predstavitve ekosistemskih storitev v geografskem prostoru, ki se nanaša na določen čas. Kartiranje je metoda, ki omogoča vizualni dostop do informacij, ki smo jih predhodno pridobili iz procesa ocenjevanja. Ta vizualni prikaz je lahko narejen s pomočjo kazalnikov.

B.5) Test

Questions layout Checking the knowledge about EU Biodiversity Strategy (main finalities) Questioning the trainees about the nature and functions of MAES and CICES Verifying the capacity to point out the role of AlpES within this strategy Consolidating the remembering...

B.4) Kako prikazati oceno ekosistemskih storitev? Kartiranje ekosistemskih storitev

Nekatere interesne skupine se morajo brez znanja o teritorialnem razvoju in upravljanju z okoljem udeležiti procesov odločanja, ki se tiče novega prostorskega načrtovanja, ki vključuje razvoj masovnega turizma, ki bo imel posledice na tradicionalno pokrajino. On/ona predstavlja skupino lokalnih stanovalcev, ki nimajo sredstev za izvajanje dragih študij za prikaz vrednosti njihovega teritorija. Te interesne skupine hočejo na nek način izvedeti več o ekosistemskih storitvah in kako jih lahko uporabljajo pri procesu odločanja. Znati morajo brati zemljevide/karte, ki prikazujejo vrednosti kazalnikov in razumeti morajo nekaj več o tem, kaj kazalniki sploh so. S študijo primera bo razloženo, zakaj so ekonomske storitve pomembno orodje za povzemanje informacij o vrednosti teritorija in njegovih kulturnih značilnosti ter prisotnosti simbolnih vrst rastlin in živali.