AlpES učno orodje

Učenje o vključevanju ekosistemskih storitev v upravljanje z okoljem in teritorialni razvoj

Kaj je AlpES?

AlpES – Alpske Ekosistemske Storitve – kartiranje, ohranjanje, upravljanje, je projekt, ki ga izvaja Interreg Alpski Prostorski program s širokim partnerstvom, ki predstavlja skoraj vse države, ki imajo alpski prostor.

Skupni cilj projekta AlpES je vključiti ekosistemske storitve (ES) v regionalni/transnacionalni okvir okoljskega upravljanja in usposabljati ter podpirati ciljne skupine projekta AlpES – javne institucije, oblikovalce politik, nevladne organizacije, raziskovalce in gospodarske akterje – v procesih razumevanja, vrednotenja in upravljanja ekosistemskih storitev.

Zakaj bi bilo deležnikom projekta AlpES-a uporabno nadgraditi znanje o ekosistemskih storitvah?

Gorski ekosistemi nudijo široko paleto koristi za družbo, ki segajo od pridobivanja surovin do uravnavanja podnebja in možnosti za turizem in rekreacijo. Te koristi, poznane kot “ekosistemske storitve”, predstavljajo enega ključnih dejavnikov razvoja in so eden od glavnih stebrov zelene ekonomije v evropskih Alpah. Prebivalstvo in različne gospodarske panoge kot so turizem, gozdarstvo, kmetijstvo in energetika znotraj ter izven območja Alp, pridobivajo neprecenljive koristi iz storitev, ki jih nudijo gorski ekosistemi. Vendar prav to bogastvo naravnih virov vodi do sektorskih nesoglasij , ki v zadnjih letih postajajo vse bolj resni in zapleteni.

Koncept ekosistemskih storitev je že uveljavljen na nivoju Evropske Unije in lahko pomaga pri reševanju konfliktov med različnimi interesi, še posebej v transnacionalnem kontekstu. Učenje o ekosistemskih storitvah, o tem, kaj so, kako jih lahko analiziramo in ocenimo ter kakšno vlogo lahko igrajo pri sprejemanju odločitev, nudi dragoceno podporo teritorialnemu razvoju in upravljanju z okoljem, še posebej tam, kjer morajo biti za skupne odločitve upoštevani različni interesi za trajnostni razvoj Alpskih regij.

Kako uporabljati Učno orodje

Učno orodje je razdeljeno na module, katerih vsebina je narejena po meri za različne nivoje znanja o ekosistemskih storitvah, prav tako pa ustrezajo različnim namenom glede na potrebe deležnikov: pridobivanje informacij, učenje o tem, kako implementirati ekosistemske storitve pri teritorialnem razvoju in upravljanju z okoljem ali za procese odločanja.

Izberete lahko svoj nivo (osnovni, srednji ali napredni) preprosto tako, da preberete kratke opise pod ikonami. Če imate kakršenkoli dvom, lahko rešite kratek test, ki vam bo priporočil najustreznejši nivo. Nato lahko pričnete z vajo tako, da sledite različnim modulom. Po koncu vsakega modula lahko preverite svoje razumevanje konceptov in vsebin modula.

Kot drugo možnost lahko s te strani greste na stran, ki vsebuje popolni pregled vseh modulov za vse tri nivoje in tam izberete tiste, ki vas najbolj zanimajo.

Želimo vam uspešno delo!

Izberite svojo stopnjo znanja

Tukaj lahko izberete nivo učenja glede na svoje znanje o ekosistemskih storitvah ali glede na svoje specifične interese in aktivnosti.

Osnovni

Imate samo malo znanja o ekosistemskih storitvah. Radi bi jih uporabljali v procesih odločanja in participacije v procesih upravljanja; brez tehničnega znanja ali predhodnih izkušenj.

Srednji

Imeli ste priložnost odkriti, kaj so ekosistemske storitve. Radi bi postali izkušenejši pri uporabi slednjih pri svojih aktivnostih, še posebej pri odločanju o upravljanju z okoljem in teritorialnem razvoju.

Napredni

Ekosistemske storitve ste že uporabljali kot orodje za upravljanje z okoljem in teritorialnim razvojem. Radi bi se naučili več o metodologiji, ki je trenutno v uporabi.

Odkrijte svoj nivo
Pripravljeni na test?