VSEBINA ZA SREDNJI NIVO

Srednji nivo je glede vsebin bolj zahteven, saj je namenjen tistim, ki želijo utrditi svoje teoretično znanje o ekosistemskih storitvah in se naučiti nekaterih načinov uporabe slednjih pri upravljanju z okoljem in teritorialnem razvoju.

Moduli tega nivoja segajo od razumevanja konceptov, povezanih s kartiranjem in ocenjevanjem ekosistemskih storitev, do seznanitve z pristopom projekta AlpES.

I.1 ) Pristop projekta AlpES k ekosistemskim storitvam

Alpe so mozaik teritorijev s specifičnimi naravnimi in socialnoekonomskimi značilnostmi. Ta raznolikost neposredno vpliva na število in kakovost ekosistemskih storitev ter na njihovo medsebojno povezavo. Dodatno sta za alpsko območje značilna reliefna razgibanost in administrativna zapletenost, z veliko državami, ki jih povezuje voda.

I.2) Metode in orodja za kartiranje in ocenjevanje

Definicija kartiranja in ocenjevanja je zelo odvisna od ciljev, ki jih podpirajo in ki spodbujajo razvoj sistema ekosistemskih storitev. Ti so različni med državami projektnih partnerjev, saj nekateri koncepti še posebej ciljajo na denarno ovrednotenje, medtem ko drugi ciljajo na oceno ekosistemov, ki naj bi bili analizirani za različne namene.

I.3 ) Več informacij o kazalnikih ekosistemskih storitev projekta AlpES

V tem modulu bo predstavljen princip kazalnikov projekta AlpES, ki se bo osredotočil na metapodatke, vire in izračune. Najprej moramo razložiti razloge za njihov izbor in nato način kako so ustvarjeni in izračunani. Cilj tega članka je ponuditi jasen vpogled v najpomembnejše AlpES-ovo orodje za ocenjevanje, torej je potrebno razložiti proces od vira podatka do končnih algoritmov. Spodnje besedilo je organizirano v kratke odstavke, ki se nanašajo na vsak korak s povezavami k zunanjimi dokumenti (npr. seznam virov podatkov).

I.4) Instrumenti za implementacijo ekosistemskih storitev

Pri sodelovanju v ali vodenju procesa upravljanja ali odločanja je potrebno imeti osnovne informacije o tem, zakaj so ekosistemske storitve ključni element v državnih politikah in lokalnih strategijah, ki zadevajo upravljanje z okoljem in teritorialni razvoj.