VSEBINA ZAS NAPREDNI NIVO

Ta nivo, ki nudi nadaljnje in podrobno znanje o teoriji ekosistemskih storitev, še posebej glede njihovega ocenjevanje, se osredotoča na odločanje s pomočjo nabora podatkov iz projekta AlpES.

Nivo združuje vse informacije, pridobljene v dveh predhodnih modulih, in uporabnike usposablja za uporabo vseh orodij in rezultatov projekta AlpES, tudi z dodatno in natančnejšo analizo na ravni alpskega prostora in ravni regij.

A.1) Ekosistemske storitve in njihova povezava z biodiverziteto in človeškimi aktivnostmi

Poglavitne teme so pridobivanje znanja o medsebojni odvisnosti med ekosistemskimi storitvami in dejavniki, kot je biodiverziteta, in načini obravnave koncepta ekonomske ocene koristi ekosistemskih storitev.