VSEBINA ZAS NAPREDNI NIVO

Ta nivo, ki nudi nadaljnje in podrobno znanje o teoriji ekosistemskih storitev, še posebej glede njihovega ocenjevanje, se osredotoča na odločanje s pomočjo nabora podatkov iz projekta AlpES.

Nivo združuje vse informacije, pridobljene v dveh predhodnih modulih, in uporabnike usposablja za uporabo vseh orodij in rezultatov projekta AlpES, tudi z dodatno in natančnejšo analizo na ravni alpskega prostora in ravni regij.

A.1) Ekosistemske storitve in njihova povezava z biodiverziteto in človeškimi aktivnostmi

Poglavitne teme so pridobivanje znanja o medsebojni odvisnosti med ekosistemskimi storitvami in dejavniki, kot je biodiverziteta, in načini obravnave koncepta ekonomske ocene koristi ekosistemskih storitev.

A.2) Uporaba ekosistemskih storitev v procesih upravljanja in odločanja

V zadnjem desetletju je bilo v znanstveni literaturi veliko debat o vlogi ekosistemskih storitev v procesih odločanja, ki se nanašajo na upravljanje z okoljem in teritorialni razvoj. Strokovnjaki se strinjajo, da lahko pristop ekosistemskih storitev pomaga posameznikom in institucijam pri prepoznavanju vrednosti narave in, posledično, pri pridobivanju več informacij za boljše investiranje v ohranjanje narave in hkrati ohranjanje človeške blaginje.