VSEBINA NIVOJA

Vprašanja

Odkrijte svoj nivo

Pripravljeni na test?

  Zelo na splošno je kazalnik določen kot stvar, ki "določa" stanje ali raven nečesa. Kazalnike uporabljamo za opisovanje značilnosti in trendov veliko elementov, med katere spadajo tudi ekosistemske storitve. Ali veste, koliko tipov kazalnikov je na splošno v rabi za opisovanje ekosistemskih storitev?

  1. Dva tipa: eden, ki opisuje stanje storitve, in drugi, ki označuje trend
  2. En tip, ki povzema tako značilnost kot trend storitve
  3. Trije tipi: prvi za merjenje zaloge določene storitve, drugi za merjenje rabe in tretji za merjenje povpraševanja po določeni storitvi

  Od leta 2000 do 2005 je bilo v okviru Združenih Narodov združenih več sto strokovnjakov, ki so napisali Milenijsko oceno ekosistemov (Millennium Ecosystem Assessment - MA). Od takrat je bilo zbranih veliko informacij o ekosistemih in njihovih storitvah. V okviru Evropske Unije trenutno deluje strateška delovna skupina, ki se v skladu z MA ukvarja z identifikacijo in ocenjevanjem ekosistemskih storitev.. Ali poznate ime te delovne skupine?

  1. MAES
  2. CICES
  3. CORINE pokrovnost tal

  Katera od teh definicij se ujema s konceptom ekosistemskih storitev?

  1. Koristi, ki jih ljudje dobijo od ekosistemov
  2. Storitve, ki so bile vzpostavljene za varovanje narave, oziroma natančneje, za varovanje ekosistemov
  3. Ekološke storitve, ki so povezane z nadzorom in ublažitvijo onesnaževanja

  Opraševanje je ekosistemska storitve, ki jo izvajajo žuželke in živali, in rastlinam omogoča proizvodnjo sadežev in semen. Ali veste, v katero kategorijo ekosistemskih storitev je vključeno opraševanje?

  1. Podporna storitev
  2. Oskrbovalna storitev
  3. Uravnalna storitev

  Razumevanje pomembnosti ekosistemskih storitev je ključno za ohranitev in upravljanje pomembnih virov za družbo, gospodarstvo in nasploh za ohranjanje trajnostnega ravnotežja med ljudmi in naravo. Kateri od naštetih je, po vašem mnenju, najboljši način opisa ekosistemskih storitev za namene participativnega upravljanja in procese odločanja?

  1. Strokovni članki z natančnim in akademskim opisom ekosistemskih storitev
  2. Sklop kazalnikov in sistem kartiranja, ki omogočajo identifikacijo in oceno ekosistemskih storitev
  3. Bogata in raznolika dokumentacija o ekosistemskih storitvah, ki vključuje slike, videoposnetke in intervjuje z interesnimi skupinami

Pravilno!

Narobe! Pravi odgovor je število %s

Imate %s1/%s2 pravilnih odgovorov