VSEBINA ZA OSNOVNI NIVO

Osnovni nivo je narejen za tiste, ki bi se radi približali konceptu Ekosistemskih storitev in njegovi uporabi pri participativnih procesih odločanja pri upravljanju z okoljem in pri teritorialnem razvoju.

Moduli učnega orodja preko informacij, ki so uporabniku prijazne in enostavne, nudijo razumevanje tega, kaj so ekosistemske storitve in osnove kartiranja in ocenjevanja ekosistemskih storitev. Na ta način uporabniku omogočajo , da razume in črpa znanje iz zemljevidov/kart in kazalnikov.

B.1) Kaj so ekosistemske storitve?

Ekosistemske storitve so koncept, razvit za podporo našega razumevanja uporabe naravnih virov in upravljanja z njimi. Velik delež človekovega življenja, vključno z zdravjem in blaginjo, je odvisen od storitev, ki jih nudijo ekosistemi in njihovi sestavni deli: voda, zemlja in organizmi, kot tudi pokrajine in okolja ter ostali neopredmeteni elementi, ki so prisotni v naravi in prispevajo k zadostitvi intelektualnih in duhovnih potreb.

B.2) Zakaj so ekosistemske storitve pomembne za našo družbo?

Biodiverziteta, varstvo naravnih virov, ohranjanje okolja itd. so teme, ki zelo vključujejo sodobno družbo. Pogosto merimo svoj odnos s temi elementi samo z vidika “vplivov”. Pristop ekosistemskih storitev dovoljuje bolj celosten pogled, saj predstavlja idejo, da imamo interese ohranjanja sposobnosti narave, da nadaljuje z nudenjem storitev, dobrin in koristi, ki jih potrebujemo za svoje življenje. Na ta način lahko povežemo kakršnokoli izgubo biodiverzitete ali prekinitev kateregakoli ekološkega procesa z zmanjšanjem bogastva, ki ga dobimo od narave.

B.3) Kaj je kartiranje in ocenjevanje ekosistemskih storitev?

Kartiranje ekosistemskih storitev je ustvarjanje kartografske predstavitve ekosistemskih storitev v geografskem prostoru, ki se nanaša na določen čas. Kartiranje je metoda, ki omogoča vizualni dostop do informacij, ki smo jih predhodno pridobili iz procesa ocenjevanja. Ta vizualni prikaz je lahko narejen s pomočjo kazalnikov.

B.4) Kako prikazati oceno ekosistemskih storitev? Kartiranje ekosistemskih storitev

Nekatere interesne skupine se morajo brez znanja o teritorialnem razvoju in upravljanju z okoljem udeležiti procesov odločanja, ki se tiče novega prostorskega načrtovanja, ki vključuje razvoj masovnega turizma, ki bo imel posledice na tradicionalno pokrajino. On/ona predstavlja skupino lokalnih stanovalcev, ki nimajo sredstev za izvajanje dragih študij za prikaz vrednosti njihovega teritorija. Te interesne skupine hočejo na nek način izvedeti več o ekosistemskih storitvah in kako jih lahko uporabljajo pri procesu odločanja. Znati morajo brati zemljevide/karte, ki prikazujejo vrednosti kazalnikov in razumeti morajo nekaj več o tem, kaj kazalniki sploh so. S študijo primera bo razloženo, zakaj so ekonomske storitve pomembno orodje za povzemanje informacij o vrednosti teritorija in njegovih kulturnih značilnosti ter prisotnosti simbolnih vrst rastlin in živali.