VSEBINA ZA OSNOVNI NIVO

Osnovni nivo je narejen za tiste, ki bi se radi približali konceptu Ekosistemskih storitev in njegovi uporabi pri participativnih procesih odločanja pri upravljanju z okoljem in pri teritorialnem razvoju.

Moduli učnega orodja preko informacij, ki so uporabniku prijazne in enostavne, nudijo razumevanje tega, kaj so ekosistemske storitve in osnove kartiranja in ocenjevanja ekosistemskih storitev. Na ta način uporabniku omogočajo , da razume in črpa znanje iz zemljevidov/kart in kazalnikov.

B.3) Kaj je kartiranje in ocenjevanje ekosistemskih storitev?

Kartiranje ekosistemskih storitev je ustvarjanje kartografske predstavitve ekosistemskih storitev v geografskem prostoru, ki se nanaša na določen čas. Kartiranje je metoda, ki omogoča vizualni dostop do informacij, ki smo jih predhodno pridobili iz procesa ocenjevanja. Ta vizualni prikaz je lahko narejen s pomočjo kazalnikov.