VSEBINA Srednji NIVOJA

I.4) Vprašanja

intermediate-sl

  Kakšno je stanje ohranjanja ekosistemskih storitev v različnih alpskih državah?

  1. Niti koncept ekosistemskih storitev niti njihovo ohranjanje nista upoštevana v alpskih državah, še manj pa na evropskem nivoju
  2. Do sedaj so vse alpske države izbrale iste cilje ohranjanja ekosistemskih storitev
  3. Situacija se razlikuje, ampak so na splošno vse alpske države upoštevale ohranjanje ekosistemskih storitev v svoji zakonodaji

  Kako lahko definiramo teritorialni razvoj glede na AlpES pristop?

  1. Teritorialni razvoj se nanaša na vključen več-sektorski razvoj na določenem delu teritorija, ki ga vodi prostorska vizija želene prihodnosti in ga podpirajo strateške investicije v fizične infrastrukture in upravljanje z okoljem
  2. Teritorialni razvoj je normativni koncept, ki zahteva koherenten pristop pri izdelavi in uporabi javnih politik za spreminjanje teritorija
  3. Teritorialni razvoj je enostavno izraz za razvoj specifičnih (ponavadi pod-nacionalnih) delov teritorija

  Katera od spodaj naštetih definicij je najboljša definicija upravljanja z okoljem?

  1. Je vrsta upravljanja, ki ga navdihuje spoštovanje do okolja
  2. Je veja trajnostnega regionalnega razvoja
  3. Je popoln komplet dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje okoljske politike

  Katera politika na evropskem nivoju najbolje obravnava ekosistemske storitve?

  1. Direktiva o habitatih
  2. Strategija za zeleno infrastrukturo
  3. Strategija za biotsko raznovrstnost za leto 2020

Pravilno!

Narobe! Pravi odgovor je število %s

Imate %s1/%s2 pravilnih odgovorov

intermediate-sl