VSEBINA Srednji NIVOJA

B.4) Kako prikazati oceno ekosistemskih storitev? Kartiranje ekosistemskih storitev

intermediate-sl

Cilji učenja

  • Razumevanje tega, kaj so tematski zemljevidi za ekosistemske storitve
  • Učenje osnov tematskih zemljevidov projektov AlpES in WebGIS

Predstavljanje ekosistemske storitve s tematskim zemljevidom?

Večna ljudi uporablja tematske zemljevide zato, da bi razumeli zapletene podatke in zato, da bi jih povezali s posebnimi območji in teritoriji. Tematski zemljevidi se lahko zelo razlikujejo in obstaja veliko primerov njihove uporabe pri predstavljanju ekosistemskih storitev.

Tematski zemljevid prikazuje prostorsko razporeditev atributa, ki je povezan s posamezno tematiko ali temo. Ponavadi tematski zemljevid prikazuje posamezen element, npr. vegetacijo, geologijo, uporabo zemljišča ali, v našem primeru, kazalnik ekosistemskih storitev.

Za predstavitev elementov, kot so prst ali tip vegetacije, je tema zemljevida (definirana in nominalna spremenljivka) prikazana z zemljevidi, ki poudarjajo območja (tehnično imenovane “poligoni”) z uporabo različnih barv. Za druge atribute, kot so npr. gostota prebivalstva, ki so podobni kazalnikom ekosistemskih storitev (imenovanim tudi “metrične” spremenljivke), je potreben osenčen zemljevid, kjer vsak odtenek ustreza razponu gostote prebivalstva.

Enako počnemo pri prikazovanju ekosistemskih storitev s kazalniki. AlpES povezuje vrednosti kazalnikov z določenimi območji, ki ustrezajo obsegu občin v alpskem prostoru. Za vsako vrsto kazalnika smo naredili zemljevid, ki se nanaša na osem izbranih ekosistemskih storitev. Skupno obstaja 21 različnih zemljevidov. Spodaj je primer enega od teh zemljevidov, ki nam prikazuje osnove AlpES-ovih tematskih zemljevidov in WebGIS.
Uporabniki lahko takoj prepoznajo vrednost na zemljevidu preko legende (za njeno razumevanje pojdite na naslednje poglavje) in ocenijo razlike ter podobnosti med občinami.

Razumevanje ozadja zemljevida: metapodatki, merilo in legenda

Metapodatki

Da bi pravilno razumeli podatke, ki jih vsebuje zemljevid, so potrebni trije elementi: metapodatki, merilo in legenda.

Kaj so metapodatki? Najenostavnejša definicija izraza je “metapodatki so podatki o podatkih”, torej so informacije o podatkih, ki jih gledamo. Metapodatki so pogostejši, kot si mislimo, ker so eden izmed najbolj razširjenih primerov metapodatkov citati, ki jih najdemo v knjigah.

Metapodatki so resnično uporabni, ko uporabljamo orodja, kot je tematski zemljevid, ker nam nudijo informacije, ki jih ni mogoče prikazati na zemljevidu.

Vsak tematski zemljevid temelji na podatkovnem nizu, ki vsebuje informacije, ki so podane na samem zemljevidu. Torej, na primer, na zemljevidu ekosistemske storitve opazujemo samo povzete vrednosti kazalnika, ampak nimamo dodatnih informacij o samem kazalniku: kako je bil izračunan, na kateri čas se nanaša itd. Te informacije nam nudijo metapodatki.

Ponavadi so metapodatki v obliki tabele, ki povzema vse značilnosti podatkov, prikazanih na zemljevidu.

Merilo na zemljevidu

Metapodatki niso dovolj za naše popolno razumevanje zemljevida. Upoštevati moramo tudi merilo. Merilo in obseg imata oba časovno in prostorsko komponento, kar pomeni, da zemljevid prikazuje specifično območje na določen datum. Merilo na zemljevidu prikazuje zlasti razmerje med oddaljenostjo na zemljevidu in ustrezno oddaljenostjo na Zemlji, ponavadi v določenem razmerju (npr. 1:10.000). “Veliko” merilo v geografskem smislu je torej opisano z majhno številko za stolpcem. Resolucija definira najmanjšo značilnost, ki je lahko prikazana na zemljevidu.

Na podlagi obsežnega pregleda literature sta bila pri projektu AlpES merilo in obseg razdeljena na več ravni (Anderson et al. 2017; Kruse 2017; Pagella & Sinclair 2014; Petz et al. 2017), ki ustrezajo različnim uporabam, ko se ukvarjamo z upravljanjem ekosistemskih storitev:

Lokalna: Temeljne rešitve sprejemajo lastniki in uporabniki zemljišč. Na tej ravni bi moralo biti možno prepoznati posamezne pokrajine in zahtevani sta velika natančnost podatkov in resolucije. Obseg kartiranja je lahko med približno 10 in 1.000 km².

Regionalna: Merilo in obseg sta med lokalno in državno ravnijo. Regija je nedefinirane velikosti, ampak se jasno razlikuje od sosednjih območij. Odločitve o politikah o ukrepih za ekosistemske storitve se trenutno sprejemajo na tej ravni. Obseg je ponavadi nad 1.000 km².

Državna: To je raven strateških odločitev o ekosistemskih storitvah. V veliko primerih se uporablja groba resolucija podatkov. V to kategorijo lahko spadajo tudi čezmejne in transnacionalne vsebine. Razmerje je vedno odvisno od velikosti države, npr. v primeru Nemčije in Luksemburga.

Globalna: Globalne modele uporabljamo za mednarodne znanstveno-politične ocene. Obseg se nanaša na celoten svet. Merilo in resolucije so zelo odvisni od redkih globalno razpoložljivih podatkovnih nizov.

 

Legenda

Kot zadnje, je legenda ena od nadaljnjih bistvenih orodij za pravilno uporabo zemljevidov. Pred hitrim pregledovanjem zemljevida moramo razumeti pomen simbolov in uporabo barv ter oblik na zemljevidu.

Na tematskih zemljevidih projekta AlpES različni odtenki barv ustrezajo različnim obsegom vrednosti treh kazalnikov. Legenda vedno prikazuje numerične obsege, ki predstavljajo obsege vrednosti, ki prikazujejo nivo ali relevantnost kazalnika na določenem območju.

Včasih je zelo težko razumeti legendo brez metapodatkov, zato je v legendi prikazana neposredna povezava do njih.