VSEBINA Srednji NIVOJA

I.1) Vprašanja

intermediate-sl

  Kaj je značilno za alpske ekosisteme?

  1. Območja visokih nadmorskih višin in nizkih deležem prebivalstva
  2. Velika raznolikost pokrajin in vrst, ki so povezane z različnimi tradicijami in praksami, ki jih je skozi leta razvil človek
  3. Nestabilnost naravnih in podnebnih razmer ter razmer prebivalstva

  Kako sta odseljevanje z območij in turizem povezana kot grožnja za alpske ekosisteme?

  1. Verjetnost, da se bodo teh območij izogibali tudi turisti in bodo torej bolj izpostavljena marginalizaciji, je večja za zapuščena alpska območja, ki so še posebej oddaljena in težko dostopna
  2. Tako odseljevanje kot turizem povzročata negativne posledice alpskim ekosistemom, kot so onesnaževanje in izguba biodiverzitete
  3. Turizem ne more biti v pomoč alpskim območjem, ki imajo visoko stopnjo upadanja prebivalstva

  Zakaj je alpsko območje edinstveno glede upravljanja z ekosistemskimi storitvami?

  1. Zaradi njegove morfologije in prisotnosti gorskega vpliva
  2. Ker je gorski prostor razdrobljen med različnimi državami, ki imajo različne politike upravljanja z ekosistemskimi storitvami
  3. Alpske ekosistemske storitve so precej enostavne in različne od storitev drugih gorskih območij

Pravilno!

Narobe! Pravi odgovor je število %s

Imate %s1/%s2 pravilnih odgovorov

intermediate-sl