VSEBINA Osnovno NIVOJA

B.2) Vprašanja

basic-sl

  Kako ekosistemske storitve podpirajo teritorialni razvoj in upravljanje z okoljem?

  1. So dobra predstavitev raznolikosti ekosistemov na posameznem območju
  2. Odkrivajo prispevek ekosistemov k človeški blaginji
  3. So lahko uporabljene za definiranje tega, kako bi se morali ukvarjati z ekosistemi in naravnim kapitalom, tako s primernim načrtovanjem, kot tudi s potrebnim ohranjanjem

  Katere so prednosti pristopa, ki upošteva ne samo posamezne ekosistemske storitve, ampak tudi njihove medsebojne povezave?

  1. Je analitična metoda, ki poskuša definirati vrednost vsake ekosistemske storitve z ločenimi raziskavami in študijami
  2. Je poenostavljena analiza, kjer so ekosistemske storitve opisane z glavnimi značilnostmi
  3. Je celosten pristop, ki upošteva ne samo posamezne ekosistemske storitve, ampak tudi njihove medsebojne povezave

Pravilno!

Narobe! Pravi odgovor je število %s

Imate %s1/%s2 pravilnih odgovorov

basic-sl