VSEBINA Osnovno NIVOJA

B.1) Vprašanja

basic-sl

  Katera izmed treh kategorij ekosistemskih storitev je tista, ki je najbolj odvisna od dobrega delovanja procesov v ekosistemu?

  1. Oskrbovalne
  2. Uravnalne
  3. Kulturne

  Katera od spodaj naštetih definicij je najbolj primerna za opis ekosistemske storitve?

  1. Ekosistemske storitve so prispevki narave k človeški blaginji
  2. Ekosistemske storitve so koristi, ki jih človek dobi iz narave, tudi zahvaljujoč vedno razvitejšim tehnologijam
  3. Ekosistemske storitve so znanstveni prikaz biodiverzitete

  Zakaj je pomembno določiti sveženj/skupek ekosistemskih storitev in ocenjevanje kompromisov/trade-offs ter sinergij med njimi?

  1. Ker lahko na ta način opišemo vse ekosistemske storitve, ki se nahajajo na posameznem območju.
  2. Na ta način je možno bolje identificirati pomembnost vsake posamezne ekosistemske storitve.
  3. Na ta način lahko razumemo medsebojno delovanje in odvisnosti in to zato, da ne vplivamo na kompleksnost, ki zagotavlja obstoj vseh ekosistemskih storitev.

  Zakaj je kaskadni sistem ekosistemskih storitev tako pomemben za razumevanje našega odnosa z naravo in biodiverziteto?

  1. Ne poudarja samo odvisnosti naše blaginje od dobrin, koristi in pomembnosti oskrbovalnih ekosistemskih storitev, ampak se osredotoča tudi na izjemno pomembnost podpornih ekosistemskih storitev, ki so osnova celotne verige, ki povezuje človeka z ekosistemi.
  2. Je klasifikacija, ki je uporabna za razlikovanje različnih vrst ekosistemskih storitev in posledično njihovega prispevka k človeški blaginji.
  3. Ker je enostaven opis kompleksnosti biodiverzitete.

Pravilno!

Narobe! Pravi odgovor je število %s

Imate %s1/%s2 pravilnih odgovorov

basic-sl