VSEBINA Napreden NIVOJA

A.1) Vprašanja

advanced-sl

  Kako projekt AlpES vidi vlogo biodiverzitete v ekosistemskih storitvah?

  1. Kot storitev "habitata" in torej kot samostojno ekosistemsko storitev
  2. Kot dejavnik, ki prispeva k nastajanju ekosistemskih storitev, medtem ko je hkrati tudi rezultat določenih ekosistemskih storitev
  3. Kot vir za druge ekosistemske storitve

  Zakaj je k ocenjevanju ekonomskega vrednotenja ekosistemskih storitev težko pristopati?

  1. Kompleksnost vsake ekosistemske storitve in, rezultat, ko jih združujemo, je težko prevesti v ekonomsko vrednotenje in še težje v denarno vrednost.
  2. Ker med znanstveniki ni splošnega dogovora o tem, kaj mora biti ocenjeno
  3. Ekonomsko vrednotenje ni pomembno pri obravnavanju ekosistemskih storitev

  Zakaj projekt AlpES ne uporablja izraza "agrosistemske storitve", ko upošteva prispevek nenaravnega kapitala k nastajanju ekosistemskih storitev?

  1. Ker izraz opisuje samo agrikulturno proizvodnjo ekosistemskih storitev
  2. Ker bi bilo potrebno razširiti definicijo za drugo so-proizvedene ekosistemske storitve, kot so gozdovi ali voda
  3. Ker definicija ekosistemskih storitev ne more izključevati prispevka nenaravnega kapitala in je dovolj zgolj določiti, ko se to obravnava

  Zakaj pristop AlpES upošteva abiotske iznose pri ekosistemskih storitvah?

  1. Ker so lahko povezani z biotskimi iznosi, kot so okoljske storitve
  2. Ker je težko ločiti njihove prispevke od prispevkov biotskih iznosov pri nastajanju ekosistemskih storitev
  3. Ker imajo abiotski iznosi pri nastajanju ekosistemskih storitev isto vlogo kot biotski iznosi

Pravilno!

Narobe! Pravi odgovor je število %s

Imate %s1/%s2 pravilnih odgovorov

advanced-sl