VSEBINA Srednji NIVOJA

I.1 ) Pristop projekta AlpES k ekosistemskim storitvam

intermediate-sl

Cilji učenja

  • Seznaniti se s posebnostjo Alp v odnosu do ekosistemskih storitev
  • Razumeti, katere so najbolj pomembne alpske ekosistemske storitve

Alpe so mozaik teritorijev s specifičnimi naravnimi in socialnoekonomskimi značilnostmi. Ta raznolikost neposredno vpliva na število in kakovost ekosistemskih storitev ter na njihovo medsebojno povezavo. Dodatno sta za alpsko območje značilna reliefna razgibanost in administrativna zapletenost, z veliko državami, ki jih povezuje voda.

Posebnosti alpskih ekosistemov

Alpsko območje vključuje različne in kompleksne sisteme naravnih in človeških elementov. Zaradi znatne razlike v nadmorski višini in podnebnimi razmerami ima to gorsko območje širok nabor pokrajin, ekosistemov in vrst flore ter favne. Poleg tega so Alpe, kljub relativno majhnemu območju,, ki je primeren za kmetijstvo, gosto poseljene in ohranjajo bogato kulturno dediščino. Bogastvo in raznolikost vrst v alpskem okolju spremlja širok spekter tradicionalne uporabe zemljišč. Pogosto je biodiverziteta gorskih območij odvisna od kmetovanja na travnatih površinah s pašniki in travniki, ki se spreminjajo od območja do območja. Alpe so predmet groženj globalizacije, ki prinaša nove izzive, ki niso vedno pozitivni. Na primer, spremembe na tržišču so imele resne socialne in ekonomske posledice, ki so privedle k opustitvi ali slabemu izkoriščanju velikega dela gorskega sveta. Hitre podnebne spremembe vplivajo na veliko vidikov življenja prebivalstva Alp. Podnebne spremembe so še ena resna grožnja za alpske ekosisteme. Spremembe v količini padavin, pokritosti s snegom in ledenikih povečujejo tveganje in spreminjajo vodni tok. To lahko vpliva na redke habitate in na ekosistemske storitve, kakršna je dostopnost pitne vode. Poleg tega je verjetno povečanje naravnih tveganih dogodkov, kot so poplave, zemeljski plazovi in plazovi. Sestava ekosistemov se lahko spremeni tudi zaradi višanja meje sneženja, ki Alpe izpostavlja tveganju za prihod novih invazivnih vrst. Politični in ekonomski procesi, ki so povezani s socialnimi spremembami, ki vplivajo na majhne skupnosti, spreminjajo alpski prostor. Eden od primerov so procesi aglomeracije na dnu dolin zaradi povečanja velikosti kmetij. Kmetijstvo je izginilo s precejšnjega števila hribov in se zgostilo v  velike kmetije v nižinah. Ta sprememba povzroča izgubo biodiverzitete, še posebej ko alpske pašnike, ki so bogati z vrstami, zarastejo gozdovi in grmi. Lahko dostopna območja, ki so opremljena za turizem in imajo kulturne znamenitosti, se soočajo z rastjo prebivalstva, ki jo spremljajo pogosto preveliki pretoki potnikov in znatna prisotnost turistov v času viška sezone. Ta fenomen povzroča težave za trajnostni razvoj, ker privede do onesnaževanja, pozidave tal in zmanjšanja odprtega prostora.

Ekosistemske storitve, ki jih upošteva projekt AlpES

Projekt AlpES se posebej osredotoča na Alpski prostor in pokriva nabor osmih ključnih ekosistemskih storitev za to območje. Nabor ekosistemskih storitev ustreza naslednjim kriterijem:

  • Zajema vse delitve po sistemu CICES,
  • So geografsko pomembne: te ekosistemske storitve so geografsko pomembne za območje Alp,
  • Upošteva pomembnost lokalne ali regionalne politike: na izbrane ekosistemske storitve lahko vplivata lokalna ali regionalna politika.
  • So stvarne: te ekosistemske storitve so lahko enostavno razložene nosilcem odločanja in civilnim družbam.

Spodnja tabela predstavlja osem ekosistemskih storitev projekta AlpES in jih povezuje s klasifikacijo CICES.

8 alpskih ekosistemskih storitev, ki jih upošteva projekt AlpES

SekcijaRazdelekSkupinaRazredEkosistemske storitve
OskrbaHranilaVodaPovršinska voda za pitjePitna voda z blažjim čiščenjem ali brez čiščenja
Materiali BiomasaVlakna in drugi materiali rastlin, alg in živali za neposredno uporabo ali predelavoTravniška biomasa
Energija Energija iz biomase Rastlinskega izvoraLes kot kurivo
Uravnavanje in vzdrževanjeBlaženje vplivov odpadkov, strupov in drugih nadlogEkosistemsko blaženjeFiltracija/skladiščenje/shranjevanje/kopičenje z ekosistemiFiltracija površinske vode (po tipih ekosistemov)
Uravnavanje tokovMasni pretok zemljineStabilizacija zemljine in uravnavanje erozijeVarstvo območij pred plazovi, blatnimi tokovi in skalnimi podori
Vzdrževanje fizikalnega, kemičnega in biotičnega stanjaSestava ozračja in uravnavanje podnebjaUravnavanje podnebja z zmanjševanjem koncentracije toplogrednih plinov na globalni ravniPonor CO2 v gozdovih in barjih
KulturnaFizična in intelektualna interakcija z živimi organizmi, ekosistemi in kopensko/morsko krajinoFizične in izkustvene interakcijeFizična uporaba kopenske/morske krajineObmočja za rekreacijske aktivnosti na prostem
Fizična in intelektualna interakcija z živimi organizmi, ekosistemi in kopensko/morsko krajinoDuhovne in/ali simbolneSimbolnaSimbolne alpske rastline, živali in pokrajine

Dejanja in interesne skupine za zaščito ekosistemskih storitev v Alpah

Omenjeni različni procesi so postali vedno bolj izraziti v zadnjih letih in so s tem izzvali interesne skupine naj zagotovijo, da razvoj ostane trajnosten in da se izognejo temu, da bi prišlo do nadaljnjega okoljskega in kulturnega nazadovanja. Do poznih 90. let je postalo jasno, da mora biti trud za zmanjševanje teh vplivov in za boljšo izrabo skupnih virov usklajen z vsemi alpskimi državami. V skladu s tem je bil leta 2000 zagnan prvi čezmejni program sodelovanja Evropske Unije. Od takrat sta bili odobreni dve obdobju programa, vsaka od njiju za sedem let. Tretja, Interreg VB Alpine Space Programme, ki še traja, je bila zagnana leta 2014. Pri vsaki ponovitvi se število projektnih partnerjev povečuje in program Interreg Območje Alp ima zdaj ključno vlogo pri zagotavljanju sodelovanja med alpskimi državami. Vredno je omeniti, da sodelovanje v alpskem prostoru ne obsega samo Alpe, ampak tudi nižine, ki jih obkrožajo, in so s temi območji neločljivo povezana.